Video

Predavanja dr. Džim Niks

Elen Vajt kao osoba:

(više…)

Video

Dani Ellen G. White

Dani Ellen G. WhiteVideo snimak seminara “Dani Ellen G. White” održanog Maruševcu od 9. do 10. lipnja 2007. godine. Razmatrana su pitanja nadahnuća i tumačenja Svetog pisma te uloga proroka i proročkog dara u životu Crkve.
Gosti govornici seminara bili su dr. Jo Ann Davidson, profesor sistematske teologije, dr. Richard Davidson, voditelj katedre za Stari zavjet na adventističkom učilištu Andrews – USA, te dr. Radiša Antić profesor na Newbold College-u u Engleskoj.
Poslije svakog predavanja je postojala mogućnost postavljanja pitanja na koja su predavači davali odgovore. Sva pitanja i odgovori su sakupljeni u jedan zaseban zapis.

(više…)

Video

Ellen G. White i Adventistička crkva

Cindy TutschCindy Tutsch je zamjenica ravnatelja Zaostavštine Ellen G. White. Iza sebe ima više od 35 godina službe kao pastor za mlade, biblijska učiteljica i televizijski voditelj.

Ovdje možete preuzeti seriju predavanja koja je održala na Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu, pod nazivom “Ellen White i adventistička crkva”.

(više…)

Pretraživanje

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati