Jedenje mesa sada je veoma opasno

(1905) M.H. 313.
661. Meso nikada nije bilo najbolja hrana: međutim, njegova upotreba sada je dvostruko nepogodna, zato što se bolesti životinja brzo šire.

(1902) 7T, 124.
662. Životinje su sve bolesnije i neće dugo potrajati pa će i mnogi drugi, pored adventista sedmoga dana, napustiti mesnu hranu. Treba pripremati zdravu hranu koja održava život, tako da ljudi i žene nemaju potrebe da jedu meso.

MS 133. 1902.
663. Kada će oni koji znaju istinu, zauzeti svoj stav i stati na stranu pravih načela za sada i za večnost? Kada će postati verni načelima zdravstvene reforme? Kada će naučiti da je opasno upotrebljavati mesnu hranu? Dobila sam nalog da kažem da ako je ikada bilo bezbedno jesti meso, sada to više nije.

Union Conference Record, July 28. 1899.
664. Svetlost, koja mi je data, ukazuje na to da neće dugo potrajati pa ćemo morati da se odreknemo svake hrane životinjskog porekla. Čak ćemo i mleko morati da napustimo. Bolesti se brzo gomilaju. Božje prokletstvo je nad Zemljom, zato što je čovek doneo prokletstvo na nju. Navike i život ljudi doveli su Zemlju u takvo stanje da ljudska porodica treba da živi od neke druge hrane, a ne od hrane životinjskog porekla. Nama uopšte nije potrebna mesna hrana. Bog nam može dati nešto drugo.
(1870) 2T, 404.405.
665. Kada biste mogli da upoznate prirodu mesa koje jedete, kada biste pre klanja mogli videti žive životinje čije meso upotrebljavate, tada biste sa odvratnošću odbacili mesnu hranu. Same životinje čije meso jedete -često su tako obolele da bi, ako ih ostave i same uginule; međutim, dok je dah životni u njima one se kolju i iznose na tržište. Vi nesvesno, neposredno u svoje telo unosite sokove i otrove najgore vrste.Pretraživanje

Knjige Elen Vajt

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati