Pripremanje za preobraženje

(1890) C.T.B.H. 119.

651. Medu onima koji očekuju Gospodnji dolazak, upotreba mesa biće konačno odbačena. Meso će prestati da bude deo njihove ishrane. Mi ovo stalno treba da imamo na umu i da se trudimo da postignemo ovaj cilj. Nemoguće mi je da pomislim da smo upotrebom mesa za hranu u skladu sa svetlošću koju nam je Bog sa zadovoljstvom dao. Svi oni koji su povezani sa našim zdravstvenim ustanovama, posebno treba da vaspitavaju sami sebe da se hrane voćem, žitaricama i povrćem. Ako
u ovome krenemo od načela, ako kao hrišćanski reformatori vaspitavamo svoj lični ukus i ako svoju ishranu uskladimo sa Božjim planom, tada možemo da izvršimo uticaj na druge a to će biti po Božjoj volji.

C.T.B.H. 48.
(1890) C.H. 116.

652. Udovoljavanje apetitu ne treba da bude čovekov najvažniji cilj. Postoje telesne potrebe kojima treba udovoljiti, ali zar je samo zbog toga potrebno da apetit upravlja čovekom? Zar će narod koji teži da postane svet, čist i plemenit, d
a bi mogao da bude uveden u društvo nebeskih anđela, nastaviti da oduzima život Božjim stvorenjima i uživa u mesu kao poslastici? Iz onoga što mi je Gospod pokazao, ovaj način postupanja će se promeniti i Božji izabrani narod pokazivaće
umerenost u svemu.

(1909) 9T, 153.154.

653. Oni koji su primili napomene o zlu, koje nastaje upotrebom mesne hrane, čaja, kafe i bogatim i nezdravim pripremanjem hrane i koji su odlučili da sa Bogom načine zavet na žrtvi, neće nastaviti da popuštaju svom apetitu prema nezdravoj hrani. Bog zahteva očišćenje apetita i isticanje načela samoodricanja u svemu što nije dobro. To je posao koji treba završiti pre nego što Njegov narod stane pred Njega kao savršen narod.

MS 71, 1908.

654. Za njihovo je dobro što Gospod savetuje Crkvu Ostatka da napusti upotrebu mesne hrane, čaja, kafe i druge štetne hrane. Ima mnogo druge zdrave i dobre hrane od koje možemo da živimo.UVOD »

Pretraživanje

Knjige Elen Vajt

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati