18 “On mora rasti”

Ovo se poglavlje zasniva na Ivanu 3,22-36.
Neko je vrijeme Krstiteljev utjecaj na narod bio veći od utjecaja poglavara, svećenika i knezova. Da je sebe proglasio Mesijom i da je podignuo ustanak protiv Rima, svećenici i narod sjatili bi se pod njegov stijeg. Sotona je bio spreman nametnuti Ivanu Krstitelju misli koje potiću častohleplje svjetovnih osvajača. Međutim, imajući pred sobom dokaz o svojoj moći, on je odlučno odbio ovo privlačno potkupljivanje. Pozornost koja je bila usmjerena na njega on je preusmjerio na Drugoga.
Sad je vidio kako se val omiljenosti u narodu okreće od njega k Spasitelju. Iz dana u dan mnoštvo se oko njega smanjivalo. Kad je Isus došao iz Jeruzalema u predio oko Jordana, mnoštvo naroda skupilo se da Ga čuje. Broj se Njegovih učenika svakodnevno povećavao. Mnogi su dolazili zbog krštenja; premda Krist nije krštavao, On je svojim učenicima odobrio vršenje ovog obreda. Na taj je način stavio pečat na misiju svoga preteče. Međutim Ivanovi učenici su s ljubomorom promatrali kako raste Isusova popularnost. Bili su spremni kritizirati Njegov rad i nije dugo potrajalo kad su za to našli i priliku. Među njima i Hebrejima pokrenulo se pitanje može li krštenje očistiti dušu od grijeha; tvrdili su da se Isusovo krštenje bitno razlikuje od Ivanovog. Uskoro su počeli raspravljati s Kristovim učenicima o obliku riječi koje treba izgovarati prigodom krštenja i na kraju o pravu ovih potonjih da krštavaju.
Ivanovi su učenici došli k njemu sa svojim tužbama govoreći: “Rabbi, eno onaj koji je bio s tobom s onu stranu Jordana, i komu si ti u prilog svjedočio, krsti, i svi idu k njemu.” Tim je riječima Sotona kušao Ivana. Premda je Ivanova zadaća očito bila pri kraju, on bi još mogao ometati Kristov rad. Da je pokazao samosažaljenje i izrazio žalost ili razočaranje zbog toga što je potisnut, sijao bi sjeme razdora, poticao zavist i ljubomoru i ozbiljno usporavao napredak evanđelja.
Po prirodi Ivan je imao mane i slabosti uobičajene za ljudski rod, ali dodirom božanske ljubavi i on se preobrazio. On je prebivao u sredini neuprljanoj sebičnošću i častohlepljem, visoko iznad kužnog ozračja ljubomore. Nije se nimalo slagao s nezadovoljstvom svojih učenika, već je pokazao kako je jasno razumio svoj odnos prema Mesiji i kako je rado pozdravio dobrodošlicom Onoga kojemu je pripremio put.
Rekao je: “Nitko ne može ništa prisvojiti što mu nije dano s neba. I sami ste mi svjedoci da sam rekao: ‘Ja nisam Mesija, već sam poslan pred njim.’ Tko ima zaručnicu, taj je zaručnik. Ali zaručnikov prijatelj, koji stoji i sluša ga, od srca se veseli zaručnikovu glasu.” Ivan je sebe predstavio kao prijatelja koji je bio vjesnik između zaručnika, pripremajući put za vjenčanje. Kad je mladenac primio svoju mladenku, zadaća je prijatelja bila ispunjena. On se raduje sreći onih čije je sjedinjenje potpomogao. Tako je Ivan bio pozvan da usmjeri narod k Isusu, te je i svjedočenje o uspjehu Spasiteljeva djela bilo njegova radost. Rekao je: “Ovo je moje veselje sad doseglo vrhunac. On mora rasti, a ja se umanjivati!”
Gledajući u vjeri na Otkupitelja, Ivan se uzdignuo do visine samoodricanja. Nije težio da privuče ljude k sebi, već da uzdigne njihove misli sve više i više, sve dok one ne budu počinule na Božjem Janjetu. On je bio samo glas, uzvik u pustinji. Sad je radosno prihvatio tišinu i povučenost, da bi se oči svih mogle okrenuti k Svjetlosti života.
Oni koji su vjerni svojemu pozivu kao Božji vjesnici, neće tražiti počasti za sebe. Ljubav prema sebi nestat će u ljubavi prema Kristu. Nikakvo suparništvo neće oštetiti dragocjeni cilj evanđelja. Oni će prepoznati svoju zadaću da kao Ivan Krstitelj objavljuju: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29) Uzdignut će Isusa, a s Njim će se uzdići i ljudski rod. “Jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji vječno stoluje i ime mu je Sveti: U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlačenim i poniženim, da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih.” (Izaija 57,15)
Prorokova duša, oslobođena svoga “ja”, bila je ispunjena božanskom svjetlošću. Dok je bio svjedok Spasiteljeve slave, njegove su riječi bile usklađene s riječima što ih je Krist izgovorio u svom razgovoru s Nikodemom. Ivan je rekao: “Tko dolazi odozgo, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, on je zemaljski i zemaljski govori… Koga Bog posla, taj govori Božje riječi, jer On daje Duha bez mjere.” Krist je mogao reći: “Jer ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.” (Ivan 5,30) O Njemu je rečeno: “Ljubio si pravednost, a mrzio bezakonje, zato te Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti mimo tvoje drugove.” (Hebrejima 1,9) Otac Mu “daje Duha bez mjere”.
Tako je i s Kristovim sljedbenicima. Mi možemo primiti nebesku svjetlost jedino ako smo se spremni osloboditi svoga “ja”. Ne možemo raspoznati Božji karakter ili primiti Krista vjerom sve dok ne pristanemo pokoriti svoju svaku misao na poslušnost Kristu. Svima koji to čine Duh Sveti daje se bez mjere. U Kristu “stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni”. (Kološanima 2,9.10)
Ivanovi su učenici izjavili da svi ljudi idu ka Kristu, ali Ivan je s jasnijim pogledom rekao: “Tko je primio njegovo svjedočanstvo,” a tako ih je malo bilo spremno prihvatiti Ga kao Spasitelja od grijeha. Ali “Tko je primio njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit.” (Ivan 3,33) “Tko vjeruje u Sina, ima život vječni.” Nema potrebe za raspravom da li Kristovo ili Ivanovo krštenje čisti od grijeha. Kristova milost daje život duši. Bez Krista i krštenje je, kao i svaka druga služba, beživotna forma. “A tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života.”
O uspjehu Kristova djela, koji je Krstitelj primio s takvom radošću, bile su obaviještene i vlasti u Jeruzalemu. Svećenici i rabini ljubomorno su pratili Ivanov utjecaj, kad su vidjeli narod kako napušta sinagoge i odlazi u pustinju, ali tu je sad bio Jedan koji je imao još veću silu da privuče mnoštvo. Ove vode u Izraelu nisu bile spremne da s Ivanom kažu: “On mora rasti, a ja se umanjivati!” Podignuli su se s novom odlukom da učine kraj djelu što je od njih udaljavalo ljude.
Isus je znao da oni neće štedjeti napora da bi prouzročili razdor između Njegovih i Ivanovih učenika. On je znao da se priprema bura koja će odnijeti jednog od najvećih proroka koji je ikada poklonjen svijetu. Želeći da izbjegne svaku priliku za pogrešno razumijevanje ili razmirice, tiho je prestao sa svojim radom i povukao se u Galileju. Mi također, ostajući vjerni istini, moramo nastojati da izbjegnemo sve ono što može dovesti do nesloge i nesporazuma. Jer gdje god se ovo pojavi, rezultat je gubitak duša. Kad god se pojave okolnosti koje prijete da prouzroče razdor, trebamo slijediti primjer Isusa i Ivana Krstitelja.
Ivan je bio pozvan da bude voda reforme. Zbog toga, njegovi su učenici bili u opasnosti da svoju pozornost usredotoče na njega, smatrajući da uspjeh rada ovisi o njegovu trudu, gubeći iz vida činjenicu da je on bio samo oruđe preko koga je Bog djelovao. Međutim, Ivanov rad nije bio dostatan da postavi temelj kršćanskoj crkvi. Kad je ispunio svoju zadaću, trebao je izvršiti drugu koju njegovo svjedočanstvo nije moglo postići. Njegovi učenici to nisu razumjeli. Kad su vidjeli Krista kako dolazi preuzeti rad, bili su ljubomorni i nezadovoljni.
Još postoje iste opasnosti. Bog poziva nekog čovjeka da izvrši određeni rad; i kad ga je izvršio prema svojim sposobnostima, Gospodin dovodi druge da ga nastave i unaprijede. Međutim, kao i Ivanovi učenici, mnogi smatraju da uspjeh rada ovisi o prvom djelatniku. Pozornost je usmjerena na ljudsko umjesto na božansko, nastupa ljubomora, i Božjem se djelu nanosi šteta. Tako nezasluženo poštovan čovjek dolazi u kušnju da gaji samopouzdanje. On ne shvaća svoju ovisnost o Bogu. Ljudi su naučeni da se oslone na čovjekovo vodstvo i na taj način padaju u pogrešku i bivaju odvedeni od Boga.
Božje djelo ne treba nositi ljudski lik i natpis. S vremena na vrijeme Gospodin će uvesti razna oruđa preko kojih se najbolje može izvršiti Njegova namjera. Sretni su oni koji se žele poniziti izgovarajući zajedno s Ivanom Krstiteljem: “On mora rasti, a ja se umanjivati.”Pretraživanje

Knjige Elen Vajt

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati