Položaj supruga

Dragi brate i sestro D, dok sam u nedelju popodne govorila na sastanku, jedva sam se uzdržala da ne pomenem i vaša imena povodom izvesnih pojedinosti koje su mi bile pokazane u viziji. Videla sam da brat D u svojoj porodici ne zauzima onaj položaj koji mu prema Božjoj nameri pripada. Sestra D u porodici ima vodeću ulogu. Ona je osoba izuzetno jake volje, koja se nikad nije potčinila iako to Bog izričito zahteva. Da bi joj ugodio kao supruzi i da se ona ne bi osećala potištenom, brat D joj stalno popušta. On se nemoćno povodi za njenim nazorima, i već godinama se ne ponaša kao slobodan čovek.
Kada se brat D prihvatio da radi u Božjem delu on je bio mali u svojim očima, i Bog ga je uspešno koristio kao svoje orule. Pokazano mi je, međutim, da se on već nekoliko puta ne potčinjava smerno pod Božju ruku. On se oslanja na sopstvenu mudrost i svoje ograničeno ljudsko rasuđivanje, a sotona to koristi kao preimućstvo da zagospodari nad njim. Umesto da se oslanja samo na Boga i Njegovu svemoć, on dopušta da ženin uticaj stalno izopačuje njegovo rasuđivanje. Ona se drži tako kao da vidi, čuje i razume sve što se zbiva oko nje. Kad bi imala posvećeno rasuđivanje i nebesku mudrost, ona bi gledala posvećenim očima i čula posvećenim ušima, te bi svoje oči i uši koristila pravilno i u saglasnosti sa Božjom voljom. Ona se, međutim, ne drži biblijskog zapisa: „Ko je slijep osim sluge mojega? i ko je gluh kao poslanik moj kojega šaljem?” Bog ne želi da mi čujemo sve što se može čuti, i da vidimo sve što se može videti.
Najviše pažnje bi trebalo posvetiti da brzo i jasno uočimo svoje nedostatke, da brzo čujemo i poslušamo svaki ukor i uputstvo, da ne bismo zbog svoje nepažnje i nemarnosti postali zaboravni slušaoci umesto tvorci dela.
Brate D, u tvom radu već duže vremena nema onako mudrih i uspešnih poteza kao ranije.
Tvoji postupci ne nose više pečat Božjeg odobravanja. Tvoja supruga je u tvom odsustvu vodila sve tvoje ovozemaljske poslove i brige, što je za nju bio preveliki teret. To je povećalo tvoju naklonost prema njoj i navelo te na pogrešno rasuĐivanje, jer na osnovu njenih uspeha u ovozemaljskim poslovima sada precenjuješ njene stvarne sposobnosti. Sotona je budno iskoristio priliku da tvoje preveliko poverenje u suprugu pretvori u svoju prednost. Njegova je namera da te na ovaj način uvuče u svoju mrežu i da vas oboje uništi. Ti si svoju dužnost u svojstvu domaćina i Božjeg pristava u velikoj meri prepustio svojoj ženi. To je pogrešno. Ona može sasvim dobro da snosi svoj deo odgovornosti i bez onoga što je tvoja dužnost i za šta Bog tebe smatra odgovornim.
Sestra D je bila obmanuta u nekim pitanjima. Mislila je da je sam Bog upućuje u izvesnom smislu, i vi ste oboje verujući u to tako i postupali. Razboritost koju je ona mislila da ima u posebnom smislu, bila je samo obmana od strane neprijatelja. Ona po svojoj prirodi brzo zapaža, brzo shvata, brzo rasuduje, i izuzetno je osetljive naravi. Sotona budno koristi te njene osobine i oboje vas zavodi na stranputicu. Brate D, ti si već duže vremena samo rob. Mnogo toga što je sestra D smatrala svojom razboritošću pokazalo se samo kao plod zavisti i ljubomore. Ona je sklona da sve posmatra zavidljivim okom, da sve sumnjiči, da u svemu vidi zlo i da nema poverenja ni u koga. Sve to čini je nesrećnom, očajnom i punom sumnje, dok bi trebalo da gaji veru i pouzdanje u Boga. Te nesrećne crte njenog karaktera usmeravaju njene misli samo na ono što je sumorno i mračno. Ona večito naslućuje neko zlo i njena preosetljiva priroda nagoni je da stalno uobražava kako je zapostavljaju, omalovažavaju i vređaju, iako nije tako. Sve ovo ometa vaš duhovni napredak, a pogađa i druge, upravo zato što ste povezani sa Božjim delom. Vaš je zadatak da se ponizite pod silnu Božju ruku da bi vas On uzdigao kad za to dode vreme. Te nesrećne crte karaktera, praćene ispoljavanjem jake i nepopustljive volje moraju se korigovati i menjati, ili ćete oboje u takvoj svojoj veri doživeti brodolom.
Brate D, tvoja je dužnost da ponovo preuzmeš ulogu domaćina i Božjeg pristava, ulogu koju si napustio, i da u strahu Božjem staneš na čelo svoje porodice. Moraš se otrgnuti od uticaja svoje supruge, oslanjati se u potpunosti na Boga i samo od Njega očekivati uputstva i vodstvo. Sestri D Bog nije dao nikakva posebna uputstva ni svetlost da bi učila druge šta im je dužnost. Ni ti ni tvoja žena ne možete ostvariti ulogu koja vam je Bogom namenjena dok nastavljate sadašnjim svojim putem. Ti se ne možeš stabilizovati ni utvrditi dokle god svojoj supruzi dozvoljavaš da zauzima položaj koji joj kao ženi ne pripada. I kada zauzme svoje mesto koje joj pripada, poštuj njen sud i savetuj se s njom u pogledu svojih planova, ali budi veoma oprezan da njen sud ne prihvatiš kao sud Božji. Savetuj se sa svojom braćom kao sa ljudima na koje je sam Bog položio teret dela. Da si se savetovao sa onima s kojima je trebalo da se savetuješ, nikada ne bi učinio tako veliku grešku kao što si učinio u slučaju E. Ugledu Božjeg dela time je nanesena uvreda i sramota. Tvoja žena je mislila da ima neku naročitu svetlost za taj slučaj, ali njeni utisci nisu bili od Boga, nego od neprijatelja koji je znao da na taj način najsigurnije može da utiče i na tebe.
Tvoje neograničeno poverenje u sud tvoje žene u suprotnosti je sa nebeskim redom. Na taj način sotona nastoji da te u velikoj meri odvoji od uticaja tvojih saradnika i od braće uopšte.
Doživljavao si iskušenja kojih bi bio pošteden da svojoj ženi nisi pogrešno pripisivao ono što joj Bog nikada nije dao. Previše si imao poverenja u njeno rasuđivanje i u njenu mudrost. Ona se nije predala Bogu, te stoga ni njen sud nije mogao biti posvećen. Ona nije srećna žena, i nesrećno usmerenje njenih misli u velikoj meri negativno utiče na njeno i fizičko i duševno zdravlje. Sotonin je cilj da na taj način i tebe destabilizuje, kako bi izazvao nepoverenje tvoje braće i u tvoj zdrav sud. Kad tvoja žena bude posebno Bogom pozvana da radi na širenju istine, onda ćeš moći s poverenjem da se savetuješ s njom. Možda će Bog i tebi i njoj, ukoliko ste jednako zainteresovani za delo, podariti snage da odigrate istaknutu ulogu u ovom svečanom zadatku na spasavanju duša. Pred njom je veliki zadatak da svoju službu i izbor utvrdi, da umesto budnog praćenja šta drugi čine, počne sa revnosnim preispitivanjem sopstvenog života. Neka se trudi da svojim dobrim primerom, vedrinom, postojanošću u veri, hrabrošću, nadom i pouzdanjem u Boga, kao rezultatima posve ćenosti istinom, bude blagoslov za druge. Ona se mora u potpunosti potčiniti Božjoj volji. „Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem i svom dušom svojom, i svom snagom svojom,” Hristos kaže i njoj. „Ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O ovima dvema zapovijestima visi sav zakon i proroci.”
Gornji redovi su napisani 4. oktobra 1867. u Maunt Plesantu, u državi Ajovi. Nisam imala vremena da ovo svedočanstvo završim i da ga prepišem. Stoga sam ga ostavila nedovršenim sve dok se nisam sa Istoka vratila u Grenvil, u državi Mičigen gde sam ponovo nastavila da ga pišem 30. januara 1868. godine.
Dragi brate i sestro D, trebalo je odavno da primite ovo, ali smo bili toliko preopterećeni našim obavezama da nisam mogla naći vremena za pisanje. U svakom mestu koje smo posetili navirale su mi na um tolike pojedinosti koje su mi bile pokazane o pojedinim licima da sam pisala čak i na sastancima dok je moj suprug bio za propovedaonicom.
Ova vizija mi je bila data pre skoro dve godine. Neprijatelj je nastojao na svaki način da me spreči samo da svetlost koju je Gospod poslao za pojedine duše ne dopre do njih. Prvo, zdravstveno stanje moga supruga bilo je tako zabrinjavajuće i tako mučno da nisam mogla ni pisati. Zatim, postupci moje braće držali su me u takvoj potištenosti i tuzi da nisam bila sposobna ni za kakav rad. Kada smo prošlog leta krenuli na put, počela sam da pišem, ali smo iz jednog mesta u drugo prelazili tako brzo da smo sve vreme provodili samo na sastancima. Bili smo zaista prezauzeti. Ustajala sam u četiri sata ujutro da bi se odmah prihvatila pisanja. Ipak, neprekidna zauzetost uzbudljivim naporima na sastancima toliko zamara mozak da sam bila nesposobna za pisanje, što mi je veoma teško padalo.
Žao mi je što ovo niste mogli dobiti ranije, ali Gospod i sada može učiniti da vam posluži na blagoslov, to je moja najiskrenija molitva. Ti si, drage brate, možda već i sam uvideo ovo o čemu ti pišem i popravio se. Ja se bar nadam da je tako. I ti i tvoja supruga uživate našu naklonost i mi se stalno molimo za vas. Mi smo zainteresovani i za njeno i za tvoje večno dobro. Njena je duša dragocena pred Bogom. Molimo je u Hristovo ime da teži za ukrasima krotkog i smernog duha, što je pred Bogom dragoceno. Ukazujući na sestru D, anđeo je naglasio sledeće reči: „Što god je istinito, što god je pošteno, što god je pravedno, što god je čisto, što god je dostojno ljubavi, što god je na dobru glasu, bilo koja vrlina, bilo što pohvale dostojno – to mislite.” Ovo su prave smernice kojima treba da usmeravamo svoje misli. Ako je misao usmerena na nešto drugo, treba je odmah preusmeriti. Kontrolišite svoje misli. Privikavajte se da mislite samo o onome što donosi mir i podstiče ljubav.
Upućujem vam ovo u nadi i molitvi da vas Bog blagoslovi, kako biste oboje mogli da se pripremite i udostojite za večni život.Pretraživanje

Knjige Elen Vajt

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati