ELEN VAJT I UKRŠTANJE LJUDI I ŽIVOTINJA – AMALGAMACIJA

Šta je amalgamacija? Neki su rekli da je to samo mesanje ljudi sa zivotinjama. Recnici ne tvrde tako. „Rezultat amalgamaci je : mesanje, blendiranje, kombinovanje. Ujedinjavanje ili kombinacija dveju ili vise komponenata ili organizacija u jednu.” (Websters Dictionary, p. 54) Dakle, reč ammalgamacije ne znaci mesanje zivotinja i ljudi, već mesanje bilo čega.

ELEN VAJT I AMALGAMACIJA
Veoma je važno da pocnemo od početka njene rasprave o stetnom ukrstanju ili ujedinjenju rasa.. U knjizi Duhovni darovi knjiga III, govoreci o uzrocima unistenja pretpodopnog sveta, ona pocinje sa dve suprotne RASE. Jedna od njih u Bibliji je nazvana „SINOVI BOZJI” a druga ‘SINOVI COVECIJI„. (1. Mojsijeva 6, 4) Sinove Bozje predvodi SIT, treci adamov sin, a drugu, KAJIN koji je ubio svoga brata Avelja.

Obratimo paznju na početak njenog izlaganja: ”SITOVI potomci odvajali su se od gresnih Kajinovih potomaka. Oni su voleli poznanje Bozje volje, dok BEZBOZNA KAjINOVA RASA nije postovala Boga ni Njegove svete zapovesti. Međutim, kada su se ljudi namnozili na zemlji, SITOVI potomci videci kceri Kajinove potomke, koje su bile vrlo lepe, uzimali su ih za žene. Na taj način odvojili su se od Boga i suprotsavili Mu se uzimanjem žena koje su izabrali od idolopoklonicke RASE Kajinove.„ (Spirirual Gifts, knjiga III. Str.60) Mesanje ovih dveju rasa proizvelo je i proširilo greh, koji je doveo do unistenja sveta Potopom.

Ona ovde govori o dvema suprotnim RASAMA koje su se zenidbom pomesale. Time sto su se ”sinovi Bozji„ zenidmom pomesali sa ”sinovima ljudskim„, i Bozji sinovi su postali idolopoklonci kao i sinovi coveciji.

Dobro je da obratimo paznju da ona ovde raspravlja o predpotopnim RASAMA i posledicama njihovog mesanja.

Ona nastavlja: ”Dva teska prokletstva pocivala su nad Zemljom. Prvo, posledica Adamovog prestupa, a drugo, zbog Kaijnovog ubistva (Avelja). Oni su čak poricali i postojanje Boga nebeskoga, a uzdizali su i obozavali dela svojih ruku. Pokvarili su se onim što je Bog stavio na zemlju za covekovo dobro.„ (Isto, str. 61-62) To je veliki greh.

”Umesto da cine pravdu svojim susedima, zadovoljavali su svoje beskonacne zelje. Imali su mnogo žena, sto je bilo protiv Bozje mudre odredbe… Sto su ljudi vise umnozavali žene za sebe, sve vise su povecavali poroke i nesrecu.„ (Isto, str. 63) To su posledice amalgamacije.

”Oni su uzivali u unistenju zivotinja. Upotrebljavali su ih za hranu, a to je povecalo divljastvo i nasilja da na ljudsku krv gledaju sa zapanjujucom ravnodusnoscu. Međutim, ako je bio ijedan greh iznad drugih, koji je bio uzrok unistenja te RASE Potopom, bio je to osnovni kriminal mesanja ljudi i zivotinja, koje je pokvarilo sliku Bozju i prouzrokovalo konfuziju svuda. Bog je Potopom unistio tu mocnu, dugozivecu RASU koja je korumpirala svoj put pred Njim.„ (Isto, str. 64)

U sledećih nekoliko stranica knjige Duhovni darovi, Elen Vajt nastavlja o Noju, gradnji ladje, zivotinjama za vreme potopa, i Potopu. Zatim nastavlja:

”Svaka vrsta zivotina koju je Bog stvorio, sacuvana je u kovcegu (ladji). Konfuzne vrste koje Bog nije stvorio, koje su rezultat amalgamacije, unistene su Potopom. I posle potopa bila je amalgamacija (mesanje) ljudi i zivotinja, kao što se može videti u bezbrojnim razlikama vrsta zivotinja i nekih ljudskih rasa.„ (Spiritual Gifts, knjiga III, str. 75)

ZAKLJUCAK:
1. Elen Vajt ovde govori o mesanju rasa koje fuzjom donose otpad. Ona pocinje sa Sitovim i Kajinovim potomcima koji su pomesali dve RASE ZENIDBOM.

2. U navedenom tekstu, Elen Vajt nigde ne spominje seksualno mesanje ljudi i zivotinja,(iako i to postoji) već mesanje vernih sa nevernicima, zenidbom, sto je dovelo do konfuzije, idolopoklonstva i unistenja Potopom.

3. Kad govori o mesanju ljudi i zivotinja, ona ne govori o mesanju ljudi SA zivotinjama niti zivotinja SA ljudima, već samo navodi mesanje i jednh i drugih. U gornjem tekstu nema nikakvog dokaza za međusobno mesanje zivotinja i ljudi.

4. Nigde u spomenutom tekstu ona ne spominje nijednu posebnu rasu ljudi, pa ni crnce, niti o nekom njihovom nastanku mesanjem SA zivotinjama, to je besmislen zakljucak kriticara.

5. Ona tvrdi da se nisu desile samo promene, otpad i konfuzija među ljudima, već i zivotinjama.
Teško je verovati da je Bog stvorio lavove, tigrove i druge zveri da ubijaju i muce ljude. To je konfuzija koja je nastala pojavom greha. Slično kao i mesanje dveju navedenih RASA pre Potopa.
To najbolje objašnjava prorok Isaija kad govori o obnovljenoj Zemlji koja će posle kraja greha biti onakva kakva je bila u početiku, jer tada neprijateljstva izmednju zivotinja i ljudi neće biti.
”Vuk i jagne zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo… Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.„ (Isaija 65,25) Ovo jasno govori da postoji konfuzija među zivotinjama, koja je od njih nacinila isto sto i od Sitovih i Kajinovih potomaka. Krvolocne zveri su konfuzne vrste, kojih odmah posle stvaranja nije bilo. Ona takođe govori o ukrstanju razlicitih vrsta zivotinja koje takođe proizvode konfuzne vrste (kao sto spajanjem konja i magarca nastaju mazge). Moguće je da je mislila još na neka ukrstanja, ali to nije objasnila.

6. Kao sto su otpadom od Boga i mesanjem dveju rasa ”sinova Bozjih„ i ”sinova covecijih„ nastale konfuzne rase ljudi, tako su mesanjem zivotinja nastale konfuzne vrste zivotinja. Ona nigde ne spominje ukrstane ljudi SA zivotinjama, niti zivotinja SA ljudima, a o postanku crnaca nema ni govora.

7. Kada Elen Vajt govori o mesanju ljudi koje je prouzrokovalo greh i kriminal, ona je to već objasnila mesanjem Sitovih i Kajinovih potomaka, poboznih sitovaca sa idolopoklonickim kajinovcima. Njihovo mesanje proizvelo je i proširilo tako veliki greh koji je, osim Noja i njegove porodice, ceo pretpotopni svet pripremio za unistenje. Zato je to veliki greh i kriminal, a koji je proizasao iz amlagamacije zenidbom.

8. Kada ona povezuje pretpotopni svet i nas danas, to upravo čini sto je i Hristos učinio. ”Kao sto je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak sina covecijega… jedjahu, pijahu, zenjahu se…„ (Matej 24,.37-39)

9. Bog je za vreme Potopa unistio konfuzne vrste, samo je sacuvao Noja i njegovu porodicu. Međutim, Potop je samo usporio sirenje greha, a nije ga i iskorenio. Ubrzo posle Potopa, greh pocinje da se siri, grade Kulu vavilonsku i ponovo prkose Bogu. Tako i posle potopa, RASE se mesaju i zlo se siri kao i pre Potopa.Pretraživanje

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati