Ellen G. White i Biblija

Spisi Ellen White nisu zamjena za Sveto pismo. Oni ne mogu biti stavljeni na istu razinu. Sveto pismo stoji samo, kao jedinstveno mjerilo s pomoću koga se njeni i svi ostali spisi moraju procijeniti i kome moraju biti potčinjeni.

1. Biblija najuzvišenije mjerilo.
Adventisti sedmoga dana potpuno podupiru načelo reformacije sola scriptura, o Bibliji koja samu sebe tumači i osnova je svih doktrina. Osnivači Crkve razradili su osnovna vjerovanja proučavanjem Biblije; oni nisu dobili ove doktrine s pomoću viđenja Ellen White. Njena glavna uloga prilikom stvaranja doktrina bila je da ih vodi u razumijevanju Biblije i potvrdi zaključke donesene na temelju proučavanja Biblije.1
Sama Ellen White vjerovala je i učila da je Biblija glavno pravilo Crkve. U svojoj prvoj knjizi, objavljenoj 1851. godine, ona kaže:
“Preporučujem Vam, dragi čitatelju, Riječ Božju kao pravilo vjere i života. Riječju će nam se suditi.“2 Ona nikada nije promijenila ovo gledište. Mnogo godina kasnije pisala je: “U svojoj Riječi Bog nam je dao znanje potrebno za spasenje. Mi trebamo primiti Sveto pismo kao pouzdano i nepogrješivo otkrivenje Njegove volje. Ono je mjerilo karaktera, pravilo vjere i života.“3 Godine 1909. tijekom svog posljednjeg obraćanja generalnom zasjedanju Crkve, otvorila je Bibliju, podigla je pred skupom i rekla:
“Braćo i sestre, ja vam preporučujem ovu Knjigu.“4
U odgovoru vjernicima koji su njene spise smatrali dodatkom Bibliji, pisala je: “Uzela sam dragocjenu Bibliju i okružila nekim Svjedočanstvima za Crkvu, danim Božjem narodu… Vi ne poznajete Sveto pismo. Da ste od Božje Riječi načinili predmet svog proučavanja, sa željom da postignete biblijsko mjerilo i dostignete kršćansko savršenstvo, Svjedočanstva vam ne bi bila potrebna. Budući da ste zanemarili upoznati Božju nadahnutu Knjigu, On je pokušao doprijeti do vas jednostavnim, neposrednim svjedočanstvima, skrećući vašu pozornost na riječi nadahnuća koje ste zanemarili poslušati, vodeći vas da oblikujete svoj život u skladu s čistim i uzvišenim učenjima.“5

2. Vodić k Bibliji. Svoje djelo smatrala je vodičem koji ljude usmjerava natrag k Bibliji. “Malo se pozornosti poklanja Bibliji“, rekla je ona. Zato je “Bog dao manju svjetlost da povede ljude i žene k većoj svjetlosti.“ 6
“Božja Riječ, pisala je ona, “dostatna je da rasvijetli i najzamračeniji um i mogu je razumjeti oni koji imaju najmanju želju da je razumiju. Međutim, usprkos svemu tome, neki koji izjavljuju da su od Božje Riječi načinili predmet svog proučavanja, pokazali su se da žive u izravnoj suprotnosti s njenim najjasnijim načelima. Stoga, da ne bi ljudi i žene imali ikakvog izgovora, Bog je dao jasna i odlučna svjedočanstva, da ih dovede natrag k Riječi koju su zanemarili slijediti.“7

3. Vodić u razumijevanju Biblije. Ellen White je svoje spise smatrala putokazom k jasnijem razumijevanju Biblije. “Dodatna istina nije dana; već je Bog kroz Svjedočanstva pojednostavio velike istine koje su već dane i na svoj izabrani način iznio pred narod da bi probudio um i ostavio dojam na njega s pomoću njih, kako nitko ne bi imao izgovora.“ “Pisana svjedočanstva nisu dana da daju novu svjetlost, već da živo utječu na srce istinama nadahnuća koje su već otkrivene.“8

4. Vodić za primjenu biblijskih načela. Većina njenih spisa primjenjuju biblijske savjete na svakodnevni život. Ellen White je govorila “da je dobila uputstva da objavi opća načela, u svom govoru ili pisanju, a da istodobno nabroji opasnosti, zablude i grijehe nekih pojedinaca, kako bi svi bili opomenuti, pokarani i posavjetovani“. 9 Krist je obećao takvo proročko voditeljstvo svojoj Crkvi. Kao što je Ellen White i zabilježila: “Činjenica da je Bog otkrio svoju volju čovjeku kroz svoju Riječ, ne isključuje potrebu stalne prisutnosti i vodstva Božjeg Duha. Naprotiv, Spasitelj je obećao Svetoga Duha da otvori Riječ Njegovim slugama, da rasvijetli i primjeni njena učenja.“ 10

Izazov za vjernika. Proročanstvo iz Otkrivenja da će se u posljednjim danima povijesti Zemlje “svjedočanstvo Isusovo“ samo pokazati preko “duha proroštva“, predstavlja izazov za svakoga da ne zauzme stav ravnodušnosti i nevjerstva, već da “sve ispituje“ i “da se drži dobra“.
Mnogo se dobiva – ili gubi – ovisno o tome sprovodimo li ovo biblijski opunomoćeno istraživanje. Jošafat je rekao: “Pouzdajte se u Jahvu svoga Boga, i održat ćete se; pouzdajte se u njegove proroke i budite sretni!“ (2 Ljet 20,20). Njegove riječi i danas zvuče istinito.

 1. Jemison, Prophet Among You, str. 208-210.; Froom Movement of Destiny (Washington, D. C.: Review and Herald, 1971.), str. 91-132.; Damsteegt,
  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, str. 103-293.
 2. White, Early Writings, str. 78.
 3. White, Velika borba, str. 7.
 4. William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, D.C.: Review and Herald, 1937.), str. 30.
 5. White, Testimonies, knj. 5, str. 664.665.
 6. White, “An Open Letter“, Review and Herald, 20. siječanj 1903., str. 15. u White, Colporteur Ministry (Mountain View, CA: Pacific Press, 1953.), str. 125.
 7. White, Testimonies, knj. 5, str. 663.
 8. Isto, str. 665.
 9. Isto, str. 660.
 10. White, Velika borba, str. 7.


Pretraživanje

Knjige Elen Vajt

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati