KAKO TUMAČITI SPISE ELLEN G. WHITE

Spisi Ellen G. White, osim neupitne povijesne vrijednosti za razumijevanje osnutka i razvoja Adventističkog pokreta, značajni su i za suvremeni razvoj teološke misli i duhovnosti svih naraštaja adventista. Budući da tumačiti spise nastale u devetnaestom stoljeću zbog vremenskog i kulturološkog jaza nije jednostavno, važno je uvijek iznova podsjetiti se osnovnih načela za njihovo tumačenje. Ovo je naročito bitno jer se ovo vrijedno naslijeđe može odbaciti ne samo izravnim nijekanjem njegove vrijednosti, već i neuravnoteženim tumačenjem. Izdvajam osam načela koja smatram temeljnim za razumijevanje spisa Ellen G. White.
Prvo, zadaća Ellen G. White je bila upoznati svoje slušatelje s Isusom Kristom onako kako je On opisan u Svetom Pismu. Njezin cilj je uvijek bio spasenje čovjeka, bez obzira piše li ona o teološkim temama, zdravstvenim ili praktičnim savjetima. Ovo je pouzdan pokazatelj koristi li netko njezine spise za duhovno sazrijevanje pojedinca ili zajednice ili za promicanje osobnih ciljeva. Ako ukazivanje na spasonosno djelo Isusa Krista nije sadržaj i cilj tumačenja njezinih spisa u kontekstu biblijske objave, tada to nije pošten odnos prema njezinoj ostavštini. “Središnja tema Biblije, tema u kojoj se sjedinjuju sve ostale teme u cijeloj knjizi…misao vodilja svake knjige. (To je) plan spasenja, obnavljanje Božjeg lika u ljudskoj duši» (Odgoj, str. 113.)
Drugo, potrebno je uložiti vrijeme i napor kako bi se istražilo i razumjelo okružje devetnaestog stoljeća u kojem su spisi Ellen G. White nastali. Bez odgovarajućeg razumijevanje povijesne pozadine njezine misli nije uvijek moguće steći uravnotežen uvid u njezinu poruku. Na primjer, nije naodmet naglasiti činjenicu da je Ellen G. White ulagala velike napore u osobno obrazovanje iako je bila samouka i majka brojne obitelji. Unatoč brojnim ograničenjima, marljivo je čitala djela iz područja povijesti, književnosti, zdravstvenih načela, biblijske kritike, govorništva, kako bi bolje razumjela i služila bližnjima. Zato svi koji u ime Ellen G. White žele ograničiti ili obezvrijediti napore za širokim i temeljitim obrazovanjem lažno prikazuju njezin cjelokupni život.
Treće, temeljna misao vodilja koja prožima njezine spise je tema velike borbe između dobra i zla. Poruka spasenja koju ona ističe uokvirena je ovom temom i ukazuje na hitnost pripreme za Kristov drugi dolazak. Osim toga, dobro je naglasiti uravnoteženo povezivanje opravdanja vjerom i posvećenog života koji ona smatra nerazdvojnim vidovima jedne iste poruke spasenja. Rast u vjeri i razvoj karaktera na sliku Božju česte su teme o kojima ona govori. Ako naše tumačenje njezinih spisa ne uzima u obzir ovaj dvojni karakter biblijske poruke spasenja, ono nije vjerno temeljnoj poruci evanđelja.
Četvrto, Ellen G. White ističe međusobnu isprepletenost odgoja i misije kao presudnog čimbenika za razvoj pojedinca, ali i cijele crkve. Ona je bila ključni pokretač odgojno-obrazovnog djela u Adventističkoj crkvi, ali i neumorni promicatelj njezine misijske djelatnosti. Ovo su dva stupa na kojima počiva naš praktični pristup navješćivanju poruke spasenja: odgoj i misija. Svi koji žele tumačiti njezine spise ne smiju gubiti iz vida činjenicu da je njezino djelovanje imalo iznimno praktičan karakter, a ono se očitovalo u odgojnom i misijskom radu.
Peto, Ellen G. White nije samo isticala potrebu za uravnoteženom intelektualnom, već i duhovnom i praktičnom razvoju osobe. Ona nije obezvrjeđivala intelektualni vid odgoja, ali ga je smatrala nedostatnim ako istovremeno ne težimo za pokajanjem i obraćenjem i ne skrbimo o praktičnim vidovima života. Isto tako, misijska revnost, bez obzira na njezinu neupitnu važnost, nije primjerena ako ne počiva na osobnom obraćenju i životu posvećenja u Isus Kristu. Njezin cilj je bio razvoj cjelovite osobe i cjelovitih zajednica. Ovo je posebno važno načelo pomoću kojeg uvijek treba vrednovati sve one koji tvrde da koriste njezine spise za izgradnju crkve. Ona nikada nije razdvajala osobni integritet od odgojnog i misijskog rada u crkvi i društvu.
Šesto, Ellen G. White je promicala život izvrsnosti. Poznat je njezin citat da “svako ljudsko biće, stvoreno po Božjem obličju, obdareno je sposobnošću sličnom Stvoriteljevoj – individualnošću, sposobnošću razmišljanja i djelovanja. Ljudi u kojima je ova sposobnost razvijena su ljudi koji nose odgovornosti, koji su vođe u pothvatima i utječu na karakter drugih. Zadaća je pravog odgoja razviti ovu sposobnost, vježbati mlade da misle, a ne samo da odražavaju misli drugih ljudi… Umjesto obrazovanih slabića, iz odgojnih ustanova trebaju izlaziti ljudi osposobljeni za razmišljanje i djelovanje, ljudi koji su gospodari, a ne robovi okolnosti, ljudi koji posjeduju širinu uma, jasnoću misli i hrabrost u svojim uvjerenjima.” (Odgoj, str. 17.18). Ona je u svojim spisima uvijek isticala potrebu za slijeđenjem najuzvišenijih ideala utjelovljenih u osobi Isusa Krista. Ona nije pristajala na prosječnost i površnost, već je smatrala da nas božanska ljubav potiče na strpljiv, dugoročan razvoj darova i sposobnosti koje nam je Bog dao kako bismo služili bližnjima. Vjera u Boga nije značila samo intelektualni pristanak na određeni skup doktrina već se ona očitovala u cjelovitom razvoju osobe ali i nastojanju da isto ostvare i naši bližnji. Vjerodostojno tumačenje spisa Ellen G. White uvijek će težiti ovakvoj izvrsnosti.
Sedmo, Ellen G. White nije poznavala navodno proturječje između ljubavi i zakona ili vjere i poslušnosti. Ona je svojim spisima uvijek isticala jedinstvo Starog i Novog zavjeta, citirajući obilato iz oba zavjeta i time praktično pokazala kako postoji samo jedna biblijska poruka spasenja. Za nju su vjera i poslušnost, ljubav i zakon stopljeni u jedinstvenu poruku spasenja i nemoguće ih je razdvojiti ako ju želimo vjerno prenijeti. Ovo načelo je izvrstan pokazatelj tumači li netko spise Ellen G. White u skladu s njezinom izvornom namjerom.
Osmo, poruka Ellen G. White je proročka poruka nade i ohrabrenja. Ona neumorno ističe ovaj budući, radosni vid biblijske poruke spasenja. Njezin cilj je bio nadahnuti bližnje, ukazati na viziju budućnosti koja treba prožimati naš život i osnažiti nas za požrtvovna i ustrajna djela ljubavi za bližnje. Svaki dobronamjeran tumač njezinih spisa učinit će sve kako bi ulio nadu i nadahnuo pojedince i zajednice ljubavlju koja je Božji dar. Ova nada i nadahnuće crpi svoju snagu iz proročkih spisa Svetog pisma i zato ih je ona uvijek tumačila i pozvala nas da činimo isto.

 

 

 Darko PirjaPretraživanje

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati