Službena izjava o Duhu prorostva

Mi, delegati na zasjedanju Generalne konferencije 2010.godine u Atlanti u Georgiji, sa zahvalnošću priznajemo neprestani doprinos Kršćanskoj adventističkoj crkvi koji dolazi od spisa i službe Ellen G. White. Svjedočimo da je crkvu Bog blagoslovio i da ju vodi pomoću nadahnutih savjeta Njegove vijesnice. Njezini savjeti veličaju Bibliju kao Riječ Božju, uzdižu Isusa kao Stvoritelja i Otkupitelja svijeta i potiču na život službe i žrtve. Njezina služba je izravno pomogla da se sačuva jedinstvo crkve i da se njezin rad proširi na cijeli svijet.

Dar proroštva, poput ostalih duhovnih darova, treba dovesti do jedinstva, opremiti Božji narod zaslužbu, izgraditi tijelo Kristovo, zaštititi ga od lažne doktrine i poticati individualni i kolektivni duhovni rast (Efežanima 4, 11-15). U Ellen G. White prepoznajemo dar proroštva, potvrđujemo poštivanje tog dara, te smatramo da primjena njezinih savjeta vodi crkvu k uspjehu.

Zbog toga izražavamo našu zahvalnost Bogu za Njegov milosni dar u proročkoj službi Ellen G.White. Pozivamo adventiste diljem svijeta da uz molitvu proučavaju njezine poruke i tako izvuku korist od nadahnuća i savjeta koje u njima nalaze. Potičemo učitelje i upravitelje u našim obrazovnim ustanovama, vođe naših medicinskih ustanova i izdavačkih kuća da ponovno pročitaju njezine savjete koji se tiču tih područja službe.

Snažno potičemo pastore da koriste ove spise u pripremi svojih propovijedi i kada s članovima planiraju misijske aktivnosti svoje crkve. Pozivamo crkvene upravitelje na svakoj razini da vrše svoj utjecaj u naglašavanju važnosti ovih spisa za crkvu i da nastave činiti sve što je potrebno da učine ove spise dostupnim crkvenim članovima po prihvatljivoj cijeni. Potvrđujemo naš zavjet da ćemo se „pouzdati u njegove proroke” (2. Ljetopisa 20, 20), tako da možemo napredovati uispunjenju svojeg poslanja na svijetu i tako ubrzati Isusov dolazakPretraživanje

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati