Uvod

Elen G. Vajt je, bez sumnje, bila najuticajnija osoba u istoriji Hrišćanske adventističke crkve. Njena prisutnost i njeni spisi učinili su mnogo u oblikovanju i vođenju crkve tokom njenih sedam decenija proročke službe. Od njene smrti 1915. njen savet i živa misao nastavili su da usmjeravaju Crkvu.

Možda se pitate ko je Elen Vajt? Džordž Najt ( George Knight ), profesor crkvene istorije na Teološkom seminaru Endrus u SAD, odgovara na ovo pitanje u ovoj knjizi.

Prvi i najveći deo predstavlja koncizan biografski pregled njenog života. Drugi deo uvodi čitaoca u dva područja: njene objavljene i neobjavljene spise, pokazujući glavna područja u kojima je njen savjet našao mesto u Crkvi. Treći deo, istražuje sedam glavnih tema, koje se protežu kroz sve što je napisala.

Dr Najt pomaže čitaocu da razume neobično zanimljiv život i ulogu Božjeg vesnika u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi.

REČ ČITAOCU

Elen Vajt (1827-1915) je bez sumnje, bila najuticajnija ličnost u istoriji Hrišćanske adventističke crkve. Njezina lična prisutnost i njeni spisi učinili su mnogo u oblikovanju i vođenju crkve tokom njenih sedam decenija proročke službe. Od njene smrti 1915. godine, njen savet i živa misao nastavili su da usmjeravaju Crkvu.

Možda se pitate: Ko je Elen Vajt? Ova nevelika knjiga nastoji da odgovori na to pitanje. Prve dve trećine ove knjige predstavljaju biografski pregled njenog života. Biografski pregled predstavljen je iz pet stotina stranica njenog autobiografskog materijala iz knjige Life Sketches i iz šest svezaka biografije objavljenje od Artura L. Vajta ( Arthur L. White ) između 1981. i 1986. godine. Ova studija donosi sažetu biografiju za prosečnog čitaoca.

Drugi deo ove knjige daje pregled njenih spisa. Taj deo služi kao uvod u njene različite knjige i rukopise.

Treći deo predstavlja čitaocu glavne teme koje se provlače kroz njen rad. Te teme povezuju njene spise u celinu i čine osnovu koja njenim knjigama i člancima daje kosmički značaj u borbi između dobra i zla. Iako se o tome može raspravljati da li sam mogao da odaberem druge teme, učinio sam najbolje što sam mogao, odabravši one koje daju najpotpuniji okvir za razumevanje njenih misli. Pretpostavimo da bi čitalac mogao da smatra moju listu kao početak, koju svako od nas treba da upotpuni prilikom proučavanja života i dela Elen Vajt.

Ovde navođena knjiga Reading Ellen White pomoći će nam u ovom proučavanju prilikom istraživanja osnovnih principa koje bismo trebalo da imamo na umu, dok čitamo njene spise. Principi će proizaći sami po sebi iz njenog saveta, zatim kako se odnosila prema ljudima koji su koristili njene spise, i u nekim slučajevima, tokom godina, zloupotrebili ih. Druga navođena citirana knjiga usko povezana sa ovom koju čitate je moja kratka istorija adventizma sa naslovom Anticipating the Advent . U toj knjizi iznosim istorijski kontekst u kome se opisuje razvijanje službe Elen Vajt.

Već nekoliko godina postoji potreba za knjigom sa konciznim uvodom u život, spise i glavne teme Elen Vajt. Knjiga Upoznajte Elen Vajt napisana je da odgovori na ovu potrebu. Nadam se da će ova knjiga biti od blagoslova, kako vernicima Adventističke crkve tako i onima koji to nisu, ali tragaju za boljim razumevanjem zaista neobične ličnosti i njenog dela.Pretraživanje

Elen Vajt citati

Facebook
Ako si na facebooku i želiš da skoro svakodnevno čitaš citate od Elen Vajt i da ih komentarišeš, možeš se sprijateljiti sa Elen Vajt citati